آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  نشانی ایمیل نویسنده
  h.ataei.n@gmail.com
  مجموعۀ «مطالعات ایرانی _ اسلامی»، اهتمامی است فروتنانه در عرصۀ بازخوانی و بازپژوهی میراث ارج‌آور اندیشه‌وران تمدّن شکوهمند ایران و اسلام، و کوششی مشتاقانه به آهنگِ راه‌گشودن به‌سوی آفاق فراخ فکر و فرهنگ اسلامی امروز، با بهره‌وری از خزائن گرانبار معرفتی دیروزیان؛ آن‌سان که فردایی روشن‌تر و دلگشاتر را از رهگذر آن تقدیر و تدبیر توان کرد.
  پس از دو کتاب «از گنجینه‌های نسخ خطّی» و «المُتَبَقِّي مِن کُتُب مَفقُودة» تألیف دکتر حسن انصاری، و ترجمۀ کتاب «فیلسوف یهودی بغداد (ابن کَمّونه و آثار او)» نوشتۀ زابینه اشمیتکه و رضا پورجوادی، کتاب پیش‌رو، چهارمین اثری است که به یاری خداوند متعال در ضمن سلسلۀ «مطالعات ایرانی _ اسلامی» منتشر می‌شود.
  الأخلاق النصیریّة فی تعریب الأخلاق الناصریّة ترجمۀ عربیِ رُکن‌الدّین محمّد بن علی بن محمّد جُرجانی (زنده در 728 ه‍.ق.)، متکلّم و مترجم زبردست شیعی و شاگرد علّامه حلّی (د: 726 ه‍.ق.) از کتاب اخلاق ناصریِ خواجه نصیرالدّین طوسی (د: 672 ه‍.ق.) است. این برگردان در سال 2015 م.، برای نخستین‌بار به‌اهتمام آقای دکتر یُپ لَمیِر (Joep Lameer) و بر بنیاد یگانه دست‌نوشتِ شناخته‌شدۀ آن که در کتابخانۀ دانشگاه لایدن نگهداری می‌شود، تصحیح و از سوی انتشارات بریل (BRILL) در لایدنِ هلند منتشر شد. این ترجمه، از وجوه گوناگون دارای اهمّیّت و شایان توجّه جدّی است، از جمله آن که این برگردان می‌تواند به ما در فهم برخی از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های متن فارسیِ اخلاق ناصری یاری رساند، و تلقّی و برداشت دانشمندی همچون جرجانی را از این متن فرا نماید. همچُنین، اثر حاضر، نمونۀ ترجمه‌ای کهن از یک متن کلاسیک را فراروی ما قرار می‌دهد که بر دست مترجمی خِبره سامان یافته و به همین جهت برای مطالعات ترجمه در «دورۀ میانی اسلامی» و شیوۀ کار مترجمان در آن دوره بسیار مهم و قابل استفاده است.
  نظر به جنبه‌های مختلف ارزش و اهمّیّت الأخلاق النصیریّة و لزوم فراهم ساختن زمینۀ دسترس آسان محقّقان ایرانی به این اثر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بر اساس قراردادی رسمی با انتشارات بریل اقدام به انتشار آن در ایران می‌نماید. کتاب الأخلاق النصیریّة فی تعریب الأخلاق الناصریّة حاصل بازچاپ (اُفسِت) طبع لایدن از این اثر است بی‌ هیچ تغییر، به همراه چند افزوده از سوی راقم این سطور شاملِ برگردان فارسی مقدّمۀ مصحّح و نیز پیشگفتاری در باب ویژگی‌های ویراست حاضر و معرّفی ترجمۀ عربیِ دیگری از متن اخلاق ناصری. این کتاب، نخستین اثر از آثار انتشارات بریل است که برای انتشار در سلسله آثار منتخب این انتشارات در ایران برگزیده شده و در تابستان 1397 در شمارگان 500 نسخه به‌طبع رسیده است.
  امیدواریم انتشار این اثر و دیگر آثاری که به‌خواست و عنایت خداوند منّان در مجموعۀ «مطالعات ایرانی _ اسلامی» به چاپ می‌رسد، زمینه‌ساز پویاییِ افزون و اعتلای فزایندۀ دانشِ جویندگان و پژوهندگانِ این‌گونه آگاهی‌ها در باب میراث ارجمند ایرانی و فرهنگ گرانسنگ اسلامی شود و همۀ ما را با یادگارهای بیش‌بهای دیرین و مواریث والای ثمین دانشوران اقالیم قبله آشناتر سازد.
  جمعه ۲۳ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۲
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت