لینک های روزانه
    نشانی ایمیل نویسنده
    h.ataei.n@gmail.com


    چکیده:
    شناخت صحیح و دقیق معانی اصطلاحات به‌کار رفته در دانش کلام اسلامی یکی از پیش‌نیازها و مقدّمات ضروری هرگونه مطالعه و تحقیق در متون کلامی است. با توجّه به دگرگونی‌ها و تطوّرات مفهومی بسیاری از اصطلاحات کلامی در ادوار و مکاتب مختلف، بررسی و گزارش تحوّلات معنایی واژگان فنّی دانش کلام در تاریخ این علم از اهمّیّت بسیاری برخوردار است. در این مقاله، معانی و تعاریف گوناگون یکی از اصطلاحات رایج علم کلام به نام «اَکوان» شناسایی و معرّفی می‌شود.

    کلیدواژه‌ها: اَکوان، کَون، مکان، اَعراض، کلام اسلامی، امامیّه، معتزله، بَهشَمیّه، ابوالحسین بصری.
    چهارشنبه ۷ دي ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰
    نظرات    نمایش ایمیل به مخاطبین

    نمایش نظر در سایت