لینک های روزانه
  نشانی ایمیل نویسنده
  h.ataei.n@gmail.com
  مجموعۀ «مطالعات ایرانی ـ اسلامی»، اهتمامی است فروتنانه در عرصۀ بازخوانی و بازپژوهی میراث ارج‌آور اندیشه‌وران تمدّن شکوهمند ایران و اسلام، و کوششی مشتاقانه به آهنگِ راه‌گشودن به‌سوی آفاق فراخ فکر و فرهنگ اسلامی امروز، با بهره‌وری از خزائن گرانبار معرفتی دیروزیان؛ آن‌سان که فردایی روشن‌تر و دلگشاتر را از رهگذر آن تقدیر و تدبیر توان کرد.
  هدف این مجموعه، که زیر نظر گروه فلسفه و کلام پژوهشکدهٔ مطالعات اسلامی اصفهان وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر می‌شود، انتشار آثاری فاخر در حوزۀ مطالعات تمدّن ایرانی ـ اسلامی است. دفتر نخست کتاب ارزشمند «از گنجینه‌های نسخ خطّی» تألیف دانشمند ارجمند آقای دکتر حسن انصاری اوّلین اثر از این مجموعه است که به تازگی نشر یافته است. آگاهی‌های نفیس و سودمندی که در این کتاب دربارۀ دانشوران مسلمان و تألیفات گرانبهای ایشان ارائه گردیده است، حاصل سال‌ها مطالعه و تحقیق نویسنده در باب نسخ خطّی اسلامی موجود در برخی از مهم‌ترین کتابخانه‌های جهان است. بسیاری از دست‌نوشت‌هایی که در این اثر معرّفی شده یا در خصوص هویّت آن‌ها پژوهشی صورت گرفته، از بُن، نخستین بار است که مورد توجّه جدّی قرار می‌گیرد و از آن‌ها سخن می‌رود. به همین روی، انتشار اثر حاضر را می‌توان گام مهمّی در راستای تعریف و بازشناسی بخشی از میراث مکتوب جهان اسلام به‌شمار آورد. آثاری که در این کتاب، بعضِ مخطوطات آن‌ها شناسانده می‌شود، گسترۀ بسیار وسیعی دارد و دست‌نوشت‌هایی را در علومِ فقه، اصول، تفسیر، حدیث، تاریخ، فلسفه، مِلَل و نِحَل و خاصّه علم کلام، از فرقه‌های مختلف اعمّ از معتزله، ماتُریدیّه، اشاعره، اصحاب‌الحدیث، زیدیّه، اسماعیلیّه و امامیّه در بر می‌گیرد.
  این دفتر، در اصل، مجموعه‌ای است از یادداشت‌های جناب آقای دکتر حسن انصاری در باب نُسَخ یادشده که پیش‌تر از طریق پایگاه اینترنتی «کاتبان» صفحۀ «بررسیهای تاریخی» در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته بود و هم‌اکنون برای نخستين بار به همراه افزوده‌هایی از سوی نویسنده و نیز با اِعمال اصلاحات ویرایشیِ لازم و تنظیم پاره‌ای از ارجاعات، در صورتی نو و با طرازی تازه، به محضر خوانندگان گرامی و دوستداران دست‌نوشت‌های کهن اسلامی پیشکش می‌گردد.
  امیدواریم انتشار این اثر و دیگر آثاری که به‌خواست و عنایت خداوند متعال در مجموعۀ «مطالعات ایرانی ـ اسلامی» به چاپ خواهد رسید، زمینه‌ساز پویایی افزون و اعتلای فزایندۀ دانشِ جویندگان و پژوهندگانِ این‌گونه آگاهی‌ها در باب میراث ارجمند ایرانی و فرهنگ گرانسنگ اسلامی شود و همۀ ما را با یادگارهای بیش‌بهای دیرین و مواریث والای ثمین دانشوران اقالیم قبله آشناتر سازد.
  گروه فلسفه و کلام پژوهشکدهٔ مطالعات اسلامی اصفهان آثار محقّقانه و فاخر در حوزۀ مطالعات تمدّن ایرانی ـ اسلامی را که درخواست نشر در این مجموعه داشته باشند، صمیمانه پذیرا است.
   زیرنویس:
  شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۶:۵۱
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت