حلقه کاتبان kateban.com kateban.com الكلام الشيعي و حِوَارِيّات الكلام المعتزلي (ملاحظات في مسألة تأثّر الكلام الإمامي بالكلام المعتزلي) https://ataeinazari.kateban.com/post/5424 fa ]]> kateban.com کتاب الحدودِ مُقرِئ نیشابوری و چاپ نامعتبر آن https://ataeinazari.kateban.com/post/5419 fa ]]> kateban.com الراغب الإصفهاني: (متكلّم سلفي وفيلسوف صوفي) https://ataeinazari.kateban.com/post/5412 fa ]]> kateban.com ریچارد فرانک و نقش او در تحقیقات کلام اسلامی https://ataeinazari.kateban.com/post/5406 fa ]]> kateban.com تحقيق أم تضييع لأثر علمي طمعاً بالانتفاع (إطلالة على تحقيق غير علمي من شرح الإشارات والتنبيهات للأرموي) https://ataeinazari.kateban.com/post/5398 fa ]]> kateban.com تصحیح انتقادی یا تضییع انتفاعی؟ (مروری بر ویراستی غیر علمی از شرح الإشارات والتنبیهاتِ اُرمَوی) https://ataeinazari.kateban.com/post/5391 fa ]]> kateban.com أعلام الطرائق لابن شهر آشوب: من نفائس الكتب في مصطلحات العلوم الإسلامية https://ataeinazari.kateban.com/post/5375 fa ]]> kateban.com اندیشه‌ای در پرواز! (مروری انتقادی بر ترجمۀ کتاب امام قاسم بن ابراهیم و اصول اعتقادی زیدیه) https://ataeinazari.kateban.com/post/5356 fa ]]> kateban.com تاریخ برهان‌های اثبات وجود خدا در کلام امامیّه https://ataeinazari.kateban.com/post/5310 fa ]]> kateban.com اباضیّه، اباذیه، عبادیه https://ataeinazari.kateban.com/post/5306 fa ]]> kateban.com شرحی روشنگرانه و ژرف‌نگرانه بر کشف المرادِ علّامۀ حلّی https://ataeinazari.kateban.com/post/5300 fa ]]> kateban.com میراث مرتضوی(جُستارهایی در باب میراث مکتوب شریف مرتضی) https://ataeinazari.kateban.com/post/5283 fa ]]> kateban.com الضبط القريب والضبط الغريب https://ataeinazari.kateban.com/post/5269 fa ]]> kateban.com اصطلاح «اَکوان» در کلام اسلامی https://ataeinazari.kateban.com/post/5267 fa ]]> kateban.com اصطلاح «جوهر» در کلام اسلامی https://ataeinazari.kateban.com/post/5266 fa ]]> kateban.com الرِّسالةُ السَّعدیَّةُ https://ataeinazari.kateban.com/post/5255 fa ]]> kateban.com اقتراح برای انتقاد https://ataeinazari.kateban.com/post/5236 fa ]]> kateban.com «شرافت ادبی» و «سرقت بی‌ادبانه» https://ataeinazari.kateban.com/post/5208 fa ]]> kateban.com محقّقان و محقّق‌نمایان! https://ataeinazari.kateban.com/post/5162 fa ]]> kateban.com انتحال از خویشتن، با اقتباس از دیگران! https://ataeinazari.kateban.com/post/4886 fa ]]> kateban.com ویراستی نامُعتَمَد از المعتمد فی الأصولِ مَلاحِمی https://ataeinazari.kateban.com/post/4851 fa ]]> kateban.com اصطلاح «معنیٰ» در کلام اسلامی (معنا، اثبات، نقد) https://ataeinazari.kateban.com/post/4825 fa ]]> kateban.com دو مجموعه مقالۀ نوانتشار دربارۀ برهان جهان‌شناختیِ کلامی https://ataeinazari.kateban.com/post/4776 fa ]]> kateban.com ملاحظاتی در باب مدخل «جُزءِ لایَتَجَزّیٰ» در دائرة المعارف بزرگ اسلامی https://ataeinazari.kateban.com/post/4756 fa ]]> kateban.com تتبّعی نابَسنده در باب اندیشۀ کلامی شریف مرتَضی https://ataeinazari.kateban.com/post/4754 fa ]]> kateban.com نخستین گام در تدوین اندیشه‌نامۀ کلامی سَیّد مرتَضی https://ataeinazari.kateban.com/post/4746 fa ]]> kateban.com تک‌نگاشتی گرانبها دربارۀ اندیشه‌های کلامی شریف مرتَضی https://ataeinazari.kateban.com/post/4739 fa ]]> kateban.com انتشار مجموعه رسائل علوم عقلی شمس‌الدّین محمّد خَفری https://ataeinazari.kateban.com/post/4697 fa ]]> kateban.com ستایش فخر رازی از شریف مرتضی https://ataeinazari.kateban.com/post/4684 fa ]]> kateban.com گفتاوردی از ترجمۀ خواجه نصیرالدّین طوسی از زبدة الحقائقِ عین‌القضاة همدانی https://ataeinazari.kateban.com/post/4680 fa ]]> kateban.com نگرشی بر نگارش‌های کلامی (10):استِقصَاءُ النَّظَرِ في البَحثِ عنِ القَضاءِ والقَدَر https://ataeinazari.kateban.com/post/4675 fa ]]> kateban.com اعتقادنامه‌ای امامی از مکتب حلّۀ متأخّر https://ataeinazari.kateban.com/post/4670 fa ]]> kateban.com تک‌نگاشتی ارزنده در شرح احوال و مکاتبات صاحب بن عَبّاد https://ataeinazari.kateban.com/post/4654 fa ]]> kateban.com ملاحظاتی انتقادی در باب «کتابشناسی متون چاپ شده در ایران» (1) https://ataeinazari.kateban.com/post/4650 fa ]]> kateban.com سهام و دیار و ابن هنبال: خلق شخصیت‌های خیالی در برگردانی از جستاری کلامی(مروری انتقادی بر ترجمه‌ای عیبناک از مقالۀ «ساختار علّیت مخلوق» نوشتۀ ریچارد فِرانک) https://ataeinazari.kateban.com/post/4528 fa ]]> kateban.com تكوين التشيُّع ومسألة خلافة النبيّ (ص) - قراءةٌ في أحدث النظريّات التأريخيّة لدى فان أس و ماديلونغ https://ataeinazari.kateban.com/post/4526 fa ]]> kateban.com خَبط و اختلال در ویراست رسالۀ جبر و اختیار https://ataeinazari.kateban.com/post/4391 fa ]]> kateban.com چهار ویراستِ غیر انتقادی از مکاتبات فلسفیِ طوسی و کاتِبی https://ataeinazari.kateban.com/post/4254 fa ]]> kateban.com مروری بر کتاب مطالعاتی در باب سنّت‌هایِ عقلانیِ اسلامی در قرون میانی https://ataeinazari.kateban.com/post/4146 fa ]]> kateban.com نگاهی انتقادی به ویراست الاعتقاداتِ راغب اصفهانی https://ataeinazari.kateban.com/post/3970 fa ]]> kateban.com راغب اصفهانی به مَثابتِ متکلّمی سَلَفی و فیلسوفی صوفی https://ataeinazari.kateban.com/post/3955 fa ]]> kateban.com نگاهی انتقادی به شِبه‌تحقیقی دانشگاهی! / (نقدی بر ویراستی نابسامان از «حاشیۀ شمس‌الدّین گیلانی بر تعلیقۀ خَفری بر الهیّات شرح تجرید») https://ataeinazari.kateban.com/post/3939 fa ]]> kateban.com نگاهی به ادوار و مکاتب کلامی امامیّه در قرون میانی https://ataeinazari.kateban.com/post/3808 fa ]]> kateban.com اخلاق ناصری و دو ترجمۀ تازیِ کهن و معاصر آن https://ataeinazari.kateban.com/post/3789 fa ]]> kateban.com مصاحبه با جناب آقای دکتر یوپ لامیر (Joep Lameer) https://ataeinazari.kateban.com/post/3777 fa ]]> kateban.com انتشار نخستین اثر از آثار منتخب انتشارات بریل: «الأخلاق النصیریّة فی تعریب الأخلاق الناصریّة» برگردانِ رکن‌الدین جرجانی https://ataeinazari.kateban.com/post/3725 fa ]]> kateban.com انتشار پنجمین اثر از مجموعۀ «مطالعات ایرانی _ اسلامی»: روزنامۀ عاشورا https://ataeinazari.kateban.com/post/3718 fa ]]> kateban.com انتشار چهارمین اثر از مجموعه «مطالعات ایرانی ـــــــ اسلامی»: الأخلاق النصیریّة فی تعریب الأخلاق الناصریّة https://ataeinazari.kateban.com/post/3715 fa ]]> kateban.com مروری بر تازه‌ترین دیدگاههای فان اِس و مادلونگ در باب تکوین تشیّع و مسألۀ جانشینی پیامبر (ص) https://ataeinazari.kateban.com/post/3657 fa ]]> kateban.com نگاهی به کتاب نوانتشارِ یوزِف فان اِس در باب کتابهای مِلل و نِحل‌نگاشتیِ اسلامی https://ataeinazari.kateban.com/post/3656 fa ]]> kateban.com نگاهی به تأثیرپذیری‌های‌ کلام امامیّه از کلام اشعری و فلسفۀ سینوی و عرفان ابن عربی و حکمت صدرایی https://ataeinazari.kateban.com/post/3637 fa ]]> kateban.com ملاحظاتی انتقادی در باب نرم افزار کتابخانه کلام اسلامی نور (2): گزینش ویراستهای نامعتبر یا مرجوح از آثار کلامی https://ataeinazari.kateban.com/post/3590 fa ]]> kateban.com کلام شیعی و گفتمان معتزلی (ملاحظاتی در باب مسألۀ تأثیرپذیری کلام امامیّه از کلام معتزله) https://ataeinazari.kateban.com/post/3557 fa ]]> kateban.com از فراز و فرود تصحیح متون (2): کاتبان فاضل و اصلاحات باطل https://ataeinazari.kateban.com/post/3526 fa ]]> kateban.com «الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد» همان «الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد» است! https://ataeinazari.kateban.com/post/3498 fa ]]> kateban.com بیان‌الحقائقِ رَشیدُالدّین فضلُ‌اللّٰه و زمینۀ تاریخی  _ اجتماعی آن (نوشته: یودیت فایفر / ترجمه: حمید عطائی نظری) https://ataeinazari.kateban.com/post/3469 fa ]]> kateban.com ضرورت اعتنا به میراث کلامی شریف مرتَضی https://ataeinazari.kateban.com/post/3464 fa ]]> kateban.com نگرشی بر نگارش‌های کلامی (9): مسائل المُرتَضی و مشکلات آن https://ataeinazari.kateban.com/post/3456 fa ]]> kateban.com هَفَوات و سَرقات: پژوهش‌نامه یا پژوهش‌نما؟ https://ataeinazari.kateban.com/post/3452 fa ]]> kateban.com شرح واجب الاعتقادِ جلال‌الدّین بن شرف‌شاه حسینی، یک شرح با چند انتساب غلط! https://ataeinazari.kateban.com/post/3357 fa ]]> kateban.com دست‌نوشتی تازه‌یاب از موصِل الطّالبینِ نصیرالدّینِ کاشانی https://ataeinazari.kateban.com/post/3343 fa ]]> kateban.com نگرشی بر نگارشهای کلامی (8): نصیرالدّین کاشانی و نگاشته‌های کلامی او https://ataeinazari.kateban.com/post/3334 fa ]]> kateban.com نگرشی بر نگارشهای کلامی (7): أعلام الطَرائقِ ابن شَهر آشوب، کتابی نفیس در اصطلاح‌نامه نگاریِ اسلامی https://ataeinazari.kateban.com/post/3329 fa ]]> kateban.com نگرشی بر نگارشهای کلامی (6): الرسالة السَّعدیّة https://ataeinazari.kateban.com/post/3265 fa ]]> kateban.com برگردانِ عربیِ اخلاق ناصری: الأخلاق النصیریة في تعریب الأخلاق الناصریة https://ataeinazari.kateban.com/post/3195 fa نوشتار حاضر، برگردان فارسی مقدّمۀ آقای یُپ لَمیِر بر متنِ ویراستۀ ترجَمۀ عربی رُکن‌الدّین جرجانی از اخلاق ناصری خواجه نصیرالدّین طوسی با عنوان «کتاب الأخلاق النصیریّة في تعریب الأخلاق الناصریّة» است که به‌تازگی با مشخّصات زیر به چاپ رسیده است: The Arabic Version of Ṭūsī's Nasirean Ethics. With an Introduction and Explanatory Notes, by: Joep Lameer, Islamic Philosophy, Theology and Science. Texts and Studies, volume 96, BRILL, Leiden | Boston, 2015. ]]> kateban.com از فراز و فرود تصحیح متون (1): ضبط قریب و ضبط غریب https://ataeinazari.kateban.com/post/3123 fa ]]> kateban.com نگرشی بر نگارشهای کلامی (5): واجب الاعتقاد علی جمیع العباد https://ataeinazari.kateban.com/post/3099 fa ]]> kateban.com نگرشی بر نگارشهای کلامی (4): الأبحاث المفیدة في تحصیل العقیدة https://ataeinazari.kateban.com/post/3030 fa ]]> kateban.com بازی با تُراث کلامی شیعه: نقدی بر کتاب عقیدة الشیعة https://ataeinazari.kateban.com/post/2996 fa ]]> kateban.com نگرشی بر نگارش‌های کلامی (3): مَصائب و مَصاعب رسائل سَیّد مرتَضی https://ataeinazari.kateban.com/post/2956 fa ]]> kateban.com «شرح بر نهج المسترشدین» شرح بر کدام کتاب است؟ https://ataeinazari.kateban.com/post/2943 fa ]]> kateban.com از بهمنیارِ «مؤیَّد» تا لَوکریِ «خانه به دوش» (نقدی بر یک ترجمه) https://ataeinazari.kateban.com/post/2879 fa ]]> kateban.com نگرشی بر نگارشهای کلامی (2): معرّفی انتقادیِ ویراست تذکرة الواصلین فی شرح نهج المسترشدین https://ataeinazari.kateban.com/post/2863 fa ]]> kateban.com تحوّل معرفت شناختی کلام امامیّه در دوران میانی و نقش ابن سینا در آن https://ataeinazari.kateban.com/post/2851 fa ]]> kateban.com انتشار سومین اثر از مجموعه «مطالعات ایرانی ـــــــ اسلامی»: «المُتَبَقِّي مِن کُتُب مَفقُودة» https://ataeinazari.kateban.com/post/2846 fa ]]> kateban.com المجموع في المحیط بالتکلیف ابن مَتَّوَیه و نقد دو طبع متفاوت از جلد نخست آن https://ataeinazari.kateban.com/post/2828 fa ]]> kateban.com نگرشی بر نگارشهای کلامی (1): نهج المسترشدین فی اصول الدّینِ علّامۀ حلّی و شروح آن https://ataeinazari.kateban.com/post/2827 fa ]]> kateban.com اولریش رودولف و کتاب ارزشمند او دربارۀ ماتُریدیّه https://ataeinazari.kateban.com/post/2759 fa ]]> kateban.com «فضولی» در کلام شیعه! (نقد یک ابتذال، نقل یک انتحال) https://ataeinazari.kateban.com/post/2745 fa ]]> kateban.com انتشار دومین اثر از مجموعۀ «مطالعات ایرانی ـ اسلامی»: فیلسوفِ یهودیِ بغداد (ابن کَمّونه و آثار او) https://ataeinazari.kateban.com/post/2734 fa ]]> kateban.com لزوم توجّه به نقش هم‌خانوادگی متون در تصحیح آثار کلامی (2) (ارزیابی تصحیحی شتابزده از المُلَخَّص فی اصول الدین شریف مرتَضی) https://ataeinazari.kateban.com/post/2724 fa ]]> kateban.com ستایش و نکوهش اندر باب نقد (مصاحبه با خبرگزاری کتاب ایران / ایبنا) https://ataeinazari.kateban.com/post/2661 fa ]]> kateban.com شیخ طوسی و رسالۀ «شرح العبارات المصطلحة بین المتکلّمین» https://ataeinazari.kateban.com/post/2603 fa ]]> kateban.com «أبالیس» کدامند؟ «أبو الضَّیم» کیست؟ https://ataeinazari.kateban.com/post/2554 fa ]]> kateban.com نقدی بر ویراست نااستوار رسالۀ اثبات العقل المجرّد نصیر الدین طوسی و برخی از شروح آن https://ataeinazari.kateban.com/post/2539 fa ]]> kateban.com انتشار نخستین اثر از مجموعۀ «مطالعات ایرانی ـ اسلامی» https://ataeinazari.kateban.com/post/2521 fa ]]> kateban.com ملاحظاتی در باب دو ویراست موجود از [تعلیق] شرح الاصول الخمسة https://ataeinazari.kateban.com/post/2496 fa ]]> kateban.com نقدی بر تصحیح ناصحیح شوارق الإلهامِ فیّاضِ لاهیجی https://ataeinazari.kateban.com/post/2453 fa ]]> kateban.com انتساب نادرست یک رساله و برهان به خواجه نصیر الدین طوسی https://ataeinazari.kateban.com/post/2446 fa ]]> kateban.com آیا شیخ مفید شاگرد شیخ صدوق بوده است؟ https://ataeinazari.kateban.com/post/2424 fa ]]> kateban.com تصحیحی نامرضی از نهایة العقول فخر رازی https://ataeinazari.kateban.com/post/2271 fa ]]> kateban.com حکمت مشرقی عرفانی ابن سینا، افسانه یا واقعیّت؟ https://ataeinazari.kateban.com/post/2252 fa ]]> kateban.com در هوایِ طَبعی مطبوع از آثار مرتَضایِ بغداد (دربارۀ کنگرۀ شریف مرتَضی) https://ataeinazari.kateban.com/post/2238 fa ]]> kateban.com لزوم توجّه به نقش هم خانوادگی متون در تصحیح آثار کلامی (نظری بر طبعی نامطبوع از کتابِ الذخیرة سَیّد مرتَضی) https://ataeinazari.kateban.com/post/2234 fa ]]> kateban.com از شمس الدین کِشِی تا ابن رُشد شیعی! جشنوارۀ اغلاط در کتاب«شیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی» https://ataeinazari.kateban.com/post/2224 fa ]]> kateban.com به یاد و یادبود شریف رضی https://ataeinazari.kateban.com/post/2219 fa ]]> kateban.com مأثورات در ترازو https://ataeinazari.kateban.com/post/2208 fa ]]> kateban.com انتشار تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائدِ شمس الدین محمود اصفهانی https://ataeinazari.kateban.com/post/2200 fa ]]> kateban.com تذکار یک اشتباه دربارۀ علامۀ حلّی در برخی از تراجم اهل سنّت https://ataeinazari.kateban.com/post/2185 fa ]]> kateban.com تصحیح چند اشتباه در چند خط ! https://ataeinazari.kateban.com/post/2177 fa ]]> kateban.com