سیّد‌ مرتضی عَلَم‌الهُدی (د: 436 ه‍.ق.) یکی از چند متکلّمِ صاحب‌مکتب در درازنای تاریخ تفکّر شیعه است که بسیاری از مکتوبات و زوایای اندیشۀ او تاکنون به‌درستی شناخته و معرّفی نشده است. نویسنده در کتاب حاضر می‌کوشد بعضی از ابعاد کمتر کاویده شده در باب نگاشته‌های سیّد‌ مرتضی و دست‌نوشت‌ها و ویراست‌های آثار کلامی او را بررسی نماید و نِکاتی تازه دربارۀ آنها بازنماید. مقالاتی که در این مجموعه‌ گردآوری شده است جستارهایی است پژوهشی و انتقادی و کتابگزارانه در خصوص مکتب و میراث کلامی ارج‌آور شریف مرتضی که برخی از آنها تألیف، و برخی دیگر برای نخستین‌بار به فارسی ترجمه و منتشر شده است.


 زیرنویس:

 زیرنویس:
يكشنبه ۲۵ دي ۱۴۰۱ ساعت ۸:۵۵