مجموعۀ «مطالعات ایرانی ـ اسلامی»، اهتمامی است فروتنانه در عرصۀ بازخوانی و بازپژوهی میراث ارج‌آور اندیشه‌وران تمدّن شکوهمند ایران و اسلام، و کوششی مشتاقانه به آهنگِ راه‌گشودن به‌سوی آفاق فراخ فکر و فرهنگ اسلامی امروز، با بهره‌وری از خزائن گرانبار معرفتی دیروزیان؛ آن‌سان که فردایی روشن‌تر و دلگشاتر را از رهگذر آن تقدیر و تدبیر توان کرد. کتاب «المُتَبَقِّي مِن کُتُب مَفقُودة»، پس از دفتر نخستِ «از گنجینه‌های نسخ خطّی» تألیف دکتر حسن انصاری، و ترجمۀ «فیلسوف یهودی بغداد (ابن کَمّونه و آثار او)» نوشتۀ زابینه اشمیتکه و رضا پورجوادی، سومین اثری است که به یاری خداوند متعال در ضمن سلسلۀ «مطالعات ایرانی ـ اسلامی» منتشر می‌شود.
«المُتَبَقِّي مِن کُتُب مَفقُودة»، مجموعه‌ای است از متون و رساله‌های کهن ارزشمند متعلّق به فِرَق و مذاهب مختلف اسلامی در زمینه‌های گونه‌گونی همچون حدیث، کلام، تاريخ و رجال که امروزه، تا آنجا که می‌دانیم، در ریخت اصلی خود، دست‌نوشتی از آنها باقی نمانده است و دانشور ارجمند جناب آقای دکتر حسن انصاری کوشیده‌اند در این اثر، به نقل یا بازیابی آنها بر اساس منابع موجود بپردازند. پژوهش‌هائی از این دست بی‌گمان، در جلب توجّه محقّقان علوم اسلامی به شماری از متونِ تراثیِ از دست رفته، که به دلیل نقل آنها در ضمن متون دیگر، تاکنون توجّه شایانی به آنها نشده است و همچنین فراهم کردن زمینه مناسب برای تأمّل دوباره در باب آنها، اهمّیّت بسزائی دارد. امید می‌رود که اثر حاضر زمینه‌ساز آشنائی بیشتر و دقیق‌تر تُراث پژوهان با بخشی از میراث مکتوب کهن اسلامی گردد. مقالات گردآورده شده در این کتاب، در اصل، مجموعه‌ای است از یادداشت‌های جناب آقای دکتر انصاری که پیش‌تر از طریق پایگاه اینترنتی «کاتبان» در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته بود و اکنون به همراه افزوده‌ها و اصلاحات قابل توجّهی از سوی نویسندۀ آن، در صورتی نو و با طرازی تازه، به محضر خوانندگان گرامی و دوستداران دست‌نوشت‌های کهن اسلامی پیشکش می‌گردد.
امیدواریم انتشار این اثر و دیگر آثاری که به‌خواست و عنایت خداوند متعال در مجموعۀ «مطالعات ایرانی ـ اسلامی» به چاپ خواهد رسید، زمینه‌ساز پویایی افزون و اعتلای فزایندۀ دانش جویندگان و پژوهندگانِ این‌گونه آگاهی‌ها در باب میراث ارجمند ایرانی و فرهنگ گرانسنگ اسلامی شود و همۀ ما را با یادگارهای بیش‌بهای دیرین و مواریث والای ثمین دانشوران اقالیم قبله آشناتر سازد.
شنبه ۵ تير ۱۳۹۵ ساعت ۲:۳۸