آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  برای ما بنویسید  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  مقالات مرداد ۱۳۹۴
  مجموعۀ «مطالعات ایرانی ـ اسلامی»، اهتمامی است فروتنانه در عرصۀ بازخوانی و بازپژوهی میراث ارج‌آور اندیشه‌وران تمدّن شکوهمند ایران و اسلام، و کوششی مشتاقانه به آهنگِ راه‌گشودن به‌سوی آفاق فراخ فکر و فرهنگ اسلامی امروز، با بهره‌وری از خزائن گرانبار معرفتی دیروزیان؛ آن‌سان که فردایی روشن‌تر و دلگشاتر را از رهگذر آن تقدیر و تدبیر توان کرد. هدف این مجموعه، که...
  شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۶:۵۱
  از جملۀ ضرورت‌های پژوهشی در زمینۀ اندیشۀ کلامی امامیّه، بررسی آراء و تدوین اندیشه‌نامۀ متکلّمان امامی، خاصّه در حوزۀ بغداد است. اگرچه دربارۀ سایر متکلّمان برجستۀ امامی در ادوار و حوزه‌های دیگر نیز تاکنون آثار درخور توجّه چندانی نگاشته نشده است، و بجز چند اثر ـ از جمله: کتاب سودمند ولی بس محدود و مجمل زابینه اشمیتکه دربارۀ اندیشه‌های کلامی علّامۀ حلّی، و اثر...
  پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۵