آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  برای ما بنویسید  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  مقالات اسفند ۱۳۹۳
  نهایة العقول فی درایة الاصول از مهمترین آثار کلامی متکلّم بزرگ اشعری، فخر الدّین رازی (م 606 ق)، به شمار می آید. با وجود وجوه اهمیّت چندگانه و چندگونه ای که این اثر دارد، تاکنون توجّه درخوری نسبت به آن نشده است، و این البتّه تا اندازۀ زیادی معلول ارائه نشدن طبعی مقبول و مرضی از آن است. فخر رازی در این کتاب به تحریر یک دوره کلام اشعری، البتّه با آن تقریر خاص خود وی از...
  جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۱