آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  برای ما بنویسید  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  مقالات دي ۱۳۹۳
  انتشار فراخوان کنگرۀ بین المللی هزارۀ سَیّدِ مرتضی عَلَمُ الهُدی (ره)، و اعلام بنای بانیان این کنگره بر تصحیح و طبع مجدّد آثار شریف مرتَضی در قالب سی مجلّد، و نشر پِژوهش هایی دربارۀ احوال، آثار و آراء وی در ده مجلّد، نوید بخشِ بزرگداشت و اِحیای آثار یکی از برجسته ترین اندیشه-وران عالَم تشیّع بود. خبر برگزاری این کنگره که قرار است به همّت مؤسَّسۀ علمی ـ فرهنگی...
  شنبه ۱۳ دي ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۹